top of page

זמן חדש

נכון שבתקופה האחרונה הזמן עובר מהר יותר ? מדברים על זמנים חדשים, על זמן קוואנטי…. אם אנחנו יכולים לחוות שוב חוויה שחוינו בעבר - הרי שהזמן קיים בתודעה שלנו. והוא בעצם - מימד סובייקטיבי.

אנחנו רגילים לחוש אותו כליניארי ( קווי).

כלומר, מתחיל הנקודה אחת ומתקדם בקו ישר אל הנקודה הבאה.

אבל אולי הקו הוא עגול, והא יכול להסתובב גם לאחור וגם קדימה, ואפשר לחוות גם את העבר והעתיד כפי שמתחילה להבהיר לנו הפיזיקה הקוואנטית?


ביהדות, זה סוד עתיק שמגולם בתוך השם המפורש, שכתוב מעל כל ארון קודש בכל בית כנסת.

י-ה-ו-ה - פרוש השם הוא : היה הווה ויהיה…. עבר הווה ועתיד מגולמים באחדות אחת.


רבי נחמן אמר שמי שהזמן אצלו קצר זה מראה שיש לו דעת רחבה. כלומר, תודעה שמסוגלת לחוות מימדים שונים.


איך נקרא זמן שמסתובב בעיגול, ואנחנו חוזרים שוב ושוב אל אותו מימד מסוים? חג.


כן, החגים שלנו הם מעגלי זמן שחוזרים אל אותה אנרגיה של מאורעות מכוננים, אלוהיים, ומאפשרים לנו לחוות את האור הזה שוב ושוב.

שבת למשל, זה מעגל זמן שחוזר אל האור הבראשיתי של גן עדן, יום שנסתיימה בו בריאת עולם החומר וירד לתוכו אור אינסוף של גן עדן עליון. ומי שמכין כלי לזה, יכול לחוות אותו.


על זה נאמר שכשמשלחת המדענים תגיע מתנשפת אל פסגת ההר, היא תמצא שם את חכמי היהדות שיושבים שם כבר עידן ועידנים, מנופפים להם לשלום.

4 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page