התמונה מבטאה את האמירה שאמר ה׳ אל משה כאשר שאל משה איך להסביר לעם ישראל מי שלח אותו.באמירה ״אהיה אשר אהיה״  ה׳ מסביר לו שמהותו היא נצחית ואינסופית ואין צורך להגדיר ולצמצם את המהות הנצחית הזו.

התגלות

350.00 ₪