זהו ציטוט מפורסם  מרבי ישראל סלנטר שראה בחצות הליל, אור דולק בחלונו של  בעל מלאכה.

כששאל אותו, מדוע הוא עובד כל כך מאוחר ענה האיש: "כל עוד הנר דולק, אפשר לתקן”. 

רבי ישרא