האדם הוא נקודת המפגש בין השמיים ובין הארץ. לאדם יש יכולת רוחנית ויכולת גשמית. כאשר הוא מפעיל את היכולות שלו בצורה נכונה ומאוזנת    הוא מסוגל לחבר בין העולם העליון הרוחני לעולם הזה הגשמי

<