הציור מנסה לבטא את הרעיון הבסיסי של תורת החסידות לפיו כל דבר גשמי - מכיל בתוכו ניצוצות רוחניים ששואפים לחזור לשרשם הרוח