בשבת, עם הדלקת הנרות אנחנו מקבלים נשמה יתרה, כלומר תוספת קדושה והארה מעולם רוחני גבוה
ושפע עצום של חסדים ואהבה יורד אלינו. אם רק נתפנה, ונכוון את עצמנו בצורה נכונה נוכל להתענג על  האור המיוחד הזה.

נשמה יתרה