top of page

מדיניות האתר 

מדיניות האתר ותנאי השימוש:

התמונות באתר הן מוצר דיגיטלי וייתכנו שינויים קלים בגווני המוצר הסופי המודפס.

לאחר שמוצר הוזמן ונכנס לתהליך הדפסה לא ניתן להחליף או לבטל, כיוון שהמוצרים מותאמים במיוחד אליך.

בנוסף לאמור לעיל, התמונות באתר  מופקות בהזמנה אישית ואינם "מוצרי מדף", מוצרים אלו אינם ניתנים להחלפה אלא אם נמצא בהם פגם במוצר.

מוצר פגום יתוקן/יוחלף/ , לאחר שיושב אלינו בדואר רשום וזאת אך ורק במידה והאחריות לפגם היא כתוצאה מליקוי בתהליך ההדפסה.

 

אמצעי תשלום - אמנות לנשמה
bottom of page