בשבת שורה על העולם קדושה מיוחדת.כאשר אשה מדליקה נרות שבת נפתחים מעליה בעולם העליון היכלות של קדושה, ושפע גדול יורד אליה ואל משפחתה.

אור השבת

390.00 ₪מחיר