הציור מנסה להמחיש את הנצחיות הטמונה בשורש המשותף של האיש והאישה, שיש להם יכולת להצמיח עץ צומח ופורח עד אין קץ של בתים רבים וצאצאים רבים.

בניין עדי עד

320.00 ₪מחיר