הקבלה מתייחסת לאותיות העבריות כצנורות של שפע, דרכן יורד אור רוחני וחיים לעולם, מאחר והעולם נברא באמצעות אותיות, בדיבורו של הבורא.הציור מתאר בצורה סימבולית את הברכה והשפע שיורדים אלינו מלמעלה בצורת אותיות.

ברכה

350.00 ₪