האם הכד בתמונה עולה או יורד? לפעמים נדמה לנו שאנחנו בירידה, ודווקא זו היא עלייה. ולפעמים להיפך. צריך לזכור שכל ירידה היא לצורך עליה, וגם לזכור בכל עליה שיש אחריה ירידה.
 

הגלוי והנסתר