לכל אדם יש מלאכים ששומרים עליו. הם מלווים אותו בכל דרכיו, גם אם לפעמים נדמה לו שהוא לבד.הרעיון 

מתבסס על הפסוק: ״כי מלאכיו יצווה לך לשמרך בכל דרכיך…״

המלאך השומר

350.00 ₪מחיר