לכל נשמה יש אבן שקשורה אליה, מושכת אותה למטה, ועוצרת אותה מלגדול. לפעמים זו אב