אם אדם היה יודע את ערכם של מעשיו בעולם העליון הוא היה מאוד שמח. בעולם הזה, נדמה לו לפעמים שהוא כביכול שותל ועודר באדמה יבשה. אבל האמת היא שמעשיו וכוונותיו הטובות הם כל כך גדולים וחשובים עד שהם מצמיחים פרחים  ופירות של נצח בעולם