הציור מבטא את ההרמוניה שיוצר סמל מגן הדוד בין החלק העליון של היקום המסומל ב״שמיים״ והחלק התחתון של היקום המסומל ב״מים״.  במרכז עומד האדם שגם בו יש חלק עליון וחלק תחתון המתחברים ומתאחדים לנקודה אחת של הרמוניה.

הרמוניה