,לא לפני הסערה, ולא אחרי הסערה  יש שקט דווקא בתוך הסערה, שקט שנוצר מאמונה ובטחון בכך שכל הסערות שאנחנו עוברים נועדו כדי ליצור לנו עוד מקום בנפש  …..להגדיל את הנפש.  כל העולם