התבודדות היא תפילה אישית - שבוקעת מעומק הלב ועולה לעולם רוחני מאוד גבוה. זוהי תפילה שעוזרת לי לברר שאלה מאוד אינטימית : ״מה שלומי ? ״רק בורא