הכמיהה של האדם  לעוף ולעלות אל מקור האור העליון - מצמיחה לו כנפיים של אהבה ויראה, באמצעותן מתרוממת הנשמה למעלה. היא רוצה להמריא אל האינסוף אבל חוט של כסף קושר אותה לעולם הזה.

התעלות

350.00 ₪מחיר