אותיות הן תיווך בין האין ליש. העולם נברא יש מאין.באותיות. בורא עולם אמר : ״ויהי אור״ ו