הצמאון התמידי שהנשמה מרגישה הוא צמאון אל האור האינסופי של המקור שלה - בורא עולם.עד כמה שלא ננסה להרוות את הצמאון הזה בתענוגות של העולם הזה - לא  יבוא על סיפוקו, כי זהו צמאון אינסופי שטבוע בנו על מנת שלא נרפה מהחיפוש אחר הבורא.

כמיהה