כדי שתהיה צמיחה לנפש היא צריכה מרחב. ככל שהמרחב יהיה יותר פתוח וגדול הנפש תצמח יותר גבוה. 

השורשים של העץ אינם נראים, הם נמצאים עמוק במרחב של הלא מודע. הנפש צומחת, משתנה גדלה ונותנת פירות שונים במרחבים ורבדים שונים.