שפע החסדים והמתיקות ששופע על האדם מירושלים של זהב הרוחנית שבעולם העליון דומה למפל של אור.

נועם האור העליון

300.00 ₪מחיר