במידה בה אנחנו פתוחים יותר לדעת שאנחנו לא יודעים, ואנחנו מוכנים להיכנס לתוך הערפל הזה, מתוך אמונה שיש שם אור גדול שיכול לעטוף אותנו ולהרים אותנו גבוה - כך נוכל לעלות גבוה יותר 

נתיב אל הלא-ידוע