הציור מנסה לבטא את הרעיון הבסיסי של תורת החסידות לפיו  כל דבר גשמי - מכיל בתוכו ניצוצות רוחניים ששואפים לחזור לשרשם הרוחני בעולם העליון כאשר אדם מתנהג עם החומר בצורה רוחנית, הניצוצות האלה עולים לשורשם.