כאשר הבורא קרע את הים עבור עם ישראל הוא בעצם הוציא אותם מהמגבלות ומהסופיות שלהם.  כך, לכל אדם יש אתגר לעבור מעבר למגבלות ולצמצום של עצמו ושל העולם הזה.

קריעת ים הסופיות