שפע האותיות שנשפך מן השמיים אל האדם  מסמל את כל החסדים  שנובעים נביעה תמידית ממעיין החיים, ממקור הבריאה. בספר בראשית מוסבר שבורא עולם ברא את עולמו באותיות, שהן צינורות של שפע : ״ ויאמר ה׳ יהי אור ויהי אור…״ ו