התפילה של נשמות ישראל יוצרת עמוד אור גדול שבו עולות הנשמות בתפילתן אל מקום עליון ברקיע.

תפילת הנשמות

350.00 ₪מחיר