יותר ויותר אנשים מרגישים בזמן האחרון את הקריאה לנשמות להתעורר אל הנקודה של הקודש. הגיע הזמן לבחור מי אנחנו. הגיע הזמ